Risultati

TT Cup Ucraina 11/26 13:10 - Nazarii Hrytsyienko v Vadym Nechyporuk W 0-3
TT Cup Ucraina 11/26 12:00 - Dmytro Vakhta v Vadym Nechyporuk W 0-3
TT Cup Ucraina 11/26 09:40 - Andrii Kotik v Vadym Nechyporuk W 2-3
TT Cup Ucraina 11/26 07:55 - Avraham Nazrin v Vadym Nechyporuk W 2-3
TT Cup Ucraina 11/26 06:45 - Nazarii Hrytsyienko v Vadym Nechyporuk L 3-0
TT Cup Ucraina 11/25 12:00 - Dmytro Vakhta v Vadym Nechyporuk W 1-3
TT Cup Ucraina 11/25 10:50 - Avraham Nazrin v Vadym Nechyporuk W 0-3
TT Cup Ucraina 11/25 10:15 - Vadym Nechyporuk v Andrey Kotik W 3-2
TT Cup Ucraina 11/25 09:05 - Dmytro Vakhta v Vadym Nechyporuk L 3-0
TT Cup Ucraina 11/25 07:55 - Avraham Nazrin v Vadym Nechyporuk L 3-1
TT Cup Ucraina 11/25 06:45 - Andrii Kotik v Vadym Nechyporuk W 1-3
TT Cup Ucraina 11/23 20:10 - Roman Rybachuk v Vadym Nechyporuk W 0-3